موضوعات تاریخی-ادبی-شعر

گلستان-باب چهارم-حکایت سوم
نویسنده : محمد قمی - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۸
 

جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر [1] چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن ببستی باری پدرش گفت ای پسر تو نیز آن چه دانی بگوی، گفت ترسم که بپرسند از آن چه ندانم و شرمساری برم.

نشنیدى که صوفی اى مى کوفت       زیر نعلین خویش میخى چند ؟
آستینش گرفت سرهنگی            که بیا نعل بر ستورم بند

 


 

بن نوشت :

1. نفرت کننده